ЧЗВ

Какви са цените на продуктите, предлагани от „Скални материали”АД?

Актуален ценоразпис

В какви размери се предлагат плочите от русенски и балчишки варовик?

Плочите русенски варовик и балчишки варовик по размери са обявени в ценоразписа

Могат ли да се изработват архитектурни елементи от русенските плочи?

фирмата не изготвя архитектурни елементи от русенски варовик

– може да изготви заготовки за тях, но елементите се правят от клиента

Къде се прилага мленият варовик?

– за фуражната промишленост мленият варовик се предлага като карбонатна добавка с размери 100 микрона

– за бои, лакове, каучуци, подови настилки (като пълнител за тях) калциевият карбонат се прилага с размер 25 микрона

Колко фино е смилането на калциевия карбонат?

Едрината на калциев карбонат е 25 и 100 микрона и е посочена в ценоразписа

Къде се прилага ТКФ (трошено-каменна фракция) и в какви размери?

– за пътни настилки е най-масовото приложение – размери 25 – 75 (шосеен камък)

– за свлачища – Взривена скална маса и /или Материал за хидротехнически съоръжения

Могат ли ТКФ да се използват за полиране като декоративни камъни за украса?

Не

Как се опаковат предлаганите от фирмата продукти?

плочите русенски и балчишки варовик се транспортират на европалети

– калциевият карбонат се транспортира с биг бегове, когато е в насипно състояние, или в торби на европалети

– трошено-камените фракции се транспортират в камиони

Предлага ли „Скални материали” АД фирмен транспорт?

Фирмата не предлага транспорт

Предлага ли фирмата черен камък?

Не