Продукти

КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ - ФУРАЖНА СУРОВИНА

Бял, с лек кремав оттенък. Външен вид – прахообразна маса;

ТРОШЕНО-КАМЕННИ ФРАКЦИИ

Фракции 0-5мм; 5-15мм; 15-25мм; 25-75мм; 0-60мм; едрогабаритни блокове.

ПЛОЧИ ОТ РУСЕНСКИ ВАРОВИК

Коефициент на мразоустойчивост 0,45; Коефициент на размекване 0,94;

МЛЕНИ ВАРОВИЦИ

Маслоемкост 23 %; Степен на белота > 89 %; Обемно тегло – средно 1,00 g/сm3.