ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Уведомление „Ценово 1“

Уведомление „Ценово 1“

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда